Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Αρχαία 1,5
Νέα Ελληνικά 1,5
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 6


Β' Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 1,5
Νέα Ελληνικά 1,5
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 9


Γ' Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 1,5
Νέα Ελληνικά 1,5
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 9


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα πάντα για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, από την εγγραφή του μαθητή στο λύκειο μέχρι την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των παλαιότερων ετών ταξινομημένες ανά Ομάδα Προσανατολισμού / Μάθημα / Έτος

ΦΥΛΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Υπολογισμός βαθμολογίας Λυκείου & Μορίων Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με όλες τις τελευταίες αλλαγές


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Επικοινωνήστε με όλα τα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πλήρη στοιχεία και σύνδεση στις σελίδες τους)...
ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Οι καλύτεροι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο για ψυχαγωγία, games, αθλητικά, εικαστικά και πολλά άλλα...

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ