Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου
Ώρες Μαθημάτων ανά Εβδομάδα

Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 3,5
Χημεία 3
Έκθεση και Λογοτεχνία 2,5
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 14


Σπουδών Υγείας

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία 3,5
Φυσική 3,5
Χημεία 3
Έκθεση και Λογοτεχνία 2,5
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 12,5


Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Α.Ε.Π.Π. 2,5
Α.Ο.Θ. 2,5
Έκθεση και Λογοτεχνία 2,5
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 12,5


Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία 5
Κοινωνιολογία 2
Ιστορία 2,5
Έκθεση και Λογοτεχνία 2,5
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 12


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα πάντα για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, από την εγγραφή του μαθητή στο λύκειο μέχρι την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των παλαιότερων ετών ταξινομημένες ανά Ομάδα Προσανατολισμού / Μάθημα / Έτος

ΦΥΛΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Υπολογισμός βαθμολογίας Λυκείου & Μορίων Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με όλες τις τελευταίες αλλαγές


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Επικοινωνήστε με όλα τα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πλήρη στοιχεία και σύνδεση στις σελίδες τους)...
ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Οι καλύτεροι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο για ψυχαγωγία, games, αθλητικά, εικαστικά και πολλά άλλα...

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ