Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

Ώρες Μαθημάτων ανά Εβδομάδα

Ομάδα Θετικών-Τεχνολογικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Β' & Γ' Λυκείου 2
Φυσική Προσανατολισμού Β' Λυκείου 2
Χημεία Β' & Γ' Λυκείου 2
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα Β' Λυκείου 2
Φυσική Β' & Γ' Λυκείου 2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 12

Ομάδα Οικονομικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Β' & Γ' Λυκείου 2
Α.Ε.Π.Π. Γ' Λυκείου 1
Α.Ο.Θ. Γ' Λυκείου 1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα Β' Λυκείου 2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 8

Ομάδα Θετικών Σπουδών-Επιστήμες Υγείας

Μαθήματα Ώρες
Φυσική Προσανατολισμού Β' Λυκείου 2
Φυσική Β' & Γ' Λυκείου 2
Χημεία Β' & Γ' Λυκείου 2
Βιολογία Γ' Λυκείου 1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα Β' Λυκείου 2
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 11

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2
Αρχαία Προσανατολισμού-Γνωστό 1
Αρχαία Προσανατολισμού-Άγνωστο 2
Αρχαία Προσανατολισμού-Συντακτικό 1
Αρχαία Προσανατολισμού-Γραμματική 1
Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου 1
Ιστορία Γ' Λυκείου 1
Σύνολο Διδακτικών Ωρών 9


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα πάντα για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, από την εγγραφή του μαθητή στο λύκειο μέχρι την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των παλαιότερων ετών ταξινομημένες ανά Ομάδα Προσανατολισμού / Μάθημα / Έτος

ΦΥΛΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Υπολογισμός βαθμολογίας Λυκείου & Μορίων Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με όλες τις τελευταίες αλλαγές


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Επικοινωνήστε με όλα τα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πλήρη στοιχεία και σύνδεση στις σελίδες τους)...
ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Οι καλύτεροι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο για ψυχαγωγία, games, αθλητικά, εικαστικά και πολλά άλλα...

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ