Οδηγός Πανελλαδικών Εξετάσεων

Για να είναι πιο αποδοτικό το διάβασμα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες που το ευνοούν:

  • Είναι προτιμότερο να διαβάζουμε πάντα σε ένα σταθερό χώρο και πάνω στο γραφείο να υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα για το διάβασμα του συγκεκριμένου μαθήματος.
  • Είναι επίσης προτιμότερο να επιλέξει ο καθένας συγκεκριμένες ώρες της ημέρας για το διάβασμά του που είνaι πιο αποδοτικές και να προσπαθήσει να τις τηρεί σταθερές.
  • Καλό είναι να γίνονται διαλείμματα ώστε να ξεκουραζόμαστε αλλά και να αφομοιώνεται καλύτερα αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως. Η διάρκεια του διαλείμματος πρέπει να είναι προκαθορισμένη και να τηρείται. Κατά τα διαλείμματα καλό είναι να αλλάζουμε χώρο και να κάνουμε κάτι διαφορετικό από διάβασμα, ας αποφεύγουμε όμως δραστηριότητες που διακόπτονται δύσκολα (π.χ. τηλεόραση).
  • Είναι σημαντικό να σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα καθημερινού διαβάσματος λαμβάνοντας υπόψη μας πόσες ώρες μπορούμε να διαβάσουμε ημερησίως, αφήνοντας όμως και περιθώρια για μικροκαθυστερήσεις ή απρόοπτα γεγονότα. Προσδιορίζουμε συγκεκριμένα πόση ώρα χρειαζόμαστε για το κάθε μάθημα ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του και το μέγεθος της ύλης.

Πώς διαβάζουμε καλύτερα:

  1. Αρχικά κάνουμε μια γρήγορη, 'αναγνωριστική' ανάγνωση του κειμένου για να δούμε το βαθμό δυσκολίας και να ενημερωθούμε περίπου για το περιεχόμενο.
  2. Στη συνέχεια κάνουμε μια πιο ενεργητική ανάγνωση με σκοπό την κατανόησή του.
  3. Εντοπίζουμε ερωτήσεις και απορίες και συνδέουμε αυτά που διαβάζουμε με αυτά που ήδη γνωρίζουμε.
  4. Επαναλαμβάνουμε την ενεργητική ανάγνωση όσες φορές χρειάζεται ώσπου να απομνημονεύσουμε το κείμενο.

Όταν δίνουμε εξετάσεις σε μεγάλο μέρος της ύλης ή σε όλη την ύλη ενός μαθήματος, ακολουθούμε και πάλι την ίδια διαδικασία προσπαθώντας να συγκρατήσουμε στο μυαλό μας τα κύρια σημεία. Δίνουμε όμως μεγαλύτερη έμφαση στις επαναλήψεις. Στις επαναλήψεις ο καθένας χρειάζεται να βρει το δικό του ρυθμό διαβάσματος, να καθορίσει πόσες ώρες διαβάσματος χρειάζεται για να διαβάσει μια φορά όλη την ύλη, πόσες επαναλήψεις θα χρειαστεί για να την απομνημονεύσει, και τελικά να φτιάξει ένα πρόγραμμα διαβάσματος που θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί.

Το καλό διάβασμα έχει στόχο την κατανόηση και την απομνημόνευση της ύλης.

Η καθεμία μόνη της δεν αρκεί.

"ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ"


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα πάντα για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, από την εγγραφή του μαθητή στο λύκειο μέχρι την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Εκφωνήσεις και απαντήσεις στα θέματα όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των παλαιότερων ετών ταξινομημένες ανά Ομάδα Προσανατολισμού / Μάθημα / Έτος

ΦΥΛΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Υπολογισμός βαθμολογίας Λυκείου & Μορίων Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με όλες τις τελευταίες αλλαγές


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Επικοινωνήστε με όλα τα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πλήρη στοιχεία και σύνδεση στις σελίδες τους)...
ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Οι καλύτεροι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο για ψυχαγωγία, games, αθλητικά, εικαστικά και πολλά άλλα...

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ